Du kan gjøre en del selv for å få mer ut av terapien. Her er noen tips som kan være virkningsfulle.

Terapi går i faser, noen perioder skjer det mye andre ganger skjer det mindre.
Noen terapitimer brukes for å bygge opp til hendelser senere.

Spørsmål du kan stille deg er:

 • Høster jeg noe i terapien?
 • Skjer det noe endring i livet mitt?  
 • Stoler jeg på terapeuten? 
 • Er det noe som jeg reagerer på / irriterer meg i terapien? 
 • Er det tema jeg bevisst unngår å ta opp i terapitimene? 
 • Er jeg motivert?

Om du svarer negativt på noen av spørsmålene bør du om mulig ta dette opp i terapien. 

Andre ting som kan være nyttig er:

 • Sett deg mål for hva du ønsker å oppnå av terapien. Skriv dem ned og gjør dem tydelige for deg selv og din terapeut. Samtidig bør du være åpen for at andre mål og verdier kan dukke opp.
 • Om ikke terapeuten gjør det, så spør deg selv etter hver time: Hvordan var denne timen? Skriv gjerne ned tanker og refleksjoner fra timen.
 • Gå jevnlig i terapi, en gang i uken er å anbefale innledningsvis. Senere i terapiforløpet kan hver 14 dag være hensiktsmessig.
 • Hold ut selv om fremgang uteblir. Ta gjerne opp frustrasjonen med terapeuten. 
 • Skriv ned små og store situasjoner fra din hverdag. Små situasjoner bærer ofte store tema.
 • Noter deg endringer i livet ditt.
 • Legg merke til hva du gjør, ikke gjør, tenker, er redd for osv. fra når du er sammen med betydningsfulle personer i livet ditt. Dette kan for eksempel være kjæreste, kollega, venner, barn, sjef og underordnede.
 • Ta gjerne med drømmene dine til terapitimen.

 

Tips til å huske dine drømmer:
 

 • Si til deg selv før du legger deg at du ønsker å huske drømmen din. 
 • Skriv ned drømmen når du våkner.