Jeg arbeider under de etiske prinsippene for gestaltterapeuter tilsluttet Norsk Gestaltterapeut Forening, NGF.

Dette innebærer blant annet at jeg opptrer lojalt og med taushet i forhold til det klienten har betrodd seg om.

For mer informasjon, se linker under "Ressurser".