Kontrakten mellom oss

Følgende avtale gjelder mellom den som går i terapi/veiledning og meg (om ikke annet blir avtalt). 

Du som klient forplikter deg til: 

• Å betale timepris etter gjeldende satser. 

• Å betale timer som ikke er avbestilt innen 24 timer før starttidspunkt. 

• Å ikke avslutte et etablert terapiforløp uten en avslutningstime.


Jeg som terapeut forplikter meg til:

• Å forholde meg til faglige og etiske retningslinjer fra Norsk Gestaltterapeut Forening, noe som stiller strenge krav om taushetsplikt og veiledning og faglig utvikling, (se linker på hit og dit og NGF).

• Å ikke avslutte samarbeidet uten gjensidig forståelse.

• At ingen informasjon blir overlevert noen 3. part uten klientens samtykke.