Timebestilling og priser:

Pr. i dag tilbyr jeg følgende tjenester:
 

Privatpersoner:

•    Invidualterapi                60 min        Kr 700,-

•    Veiledning/rådgivning     60 min        Kr 700,-

 

Bedrifter og organisasjoner følgende tjenester:

•    Individuell veiledning og organisasjonsutvikling i bedrift 60 min Kr 1100,- + reise

•    Veiledning i gruppe etter avtale.Informasjon før bestilling

I begynnelsen er det vanlig med èn time i uken.

Når ting kommer i rute og livssituasjonen bedrer seg går vi gjerne over til en time hver 14 dag eller sjeldnere.

Du kan bestille time direkte over telefon uten å gå om en lege og dertil henvisning.

Jeg er privatpraktiserende og har derfor ingen refusjonsordning fra det offentlige. Det betyr at du må dekke hele beløpet selv.

Avbestilling må skje senest 24 timer før avtalt time. Avbestilling etter dette faktureres med full pris.