Gestaltterapien tar utgangspunkt i din situasjon per i dag. Jeg vil gi deg støtte til å se på låste situasjoner eller handlingsmønster. Samtalen er her et viktig utgangspunkt. Sammen kan vi i fortrolighet se på det du synes er vanskelig.


Gestaltterapi er en psykoterapi i den humanistiske tradisjon som også tas i bruk i næringsliv, ledelse og mange former for opplæring.
Du kan lese mer på Norsk Gestaltterapeut Forening. (Se "Ressurser").


En grunnleggende holdning er at hvert menneske selv finner de beste løsningene på sine problemer og det er terapeutens rolle å hjelpe den andre til å finne disse løsningene. Terapeuten er en likeverdig og aktiv medspiller i terapien.


Terapi handler i første omgang om å skape et gjensidig tillitsforhold. I første møte hører jeg gjerne litt om hva som bringer deg i terapi, hvem du er og hva du ønsker. Du får muligheten til å møte meg, merke hvordan jeg arbeider, og gjennom det ta stilling til om dette passer for deg. Hvis begge tror på et framtidig samarbeid, avtaler vi et videre forløp.

Jon Olav Helle - Sommernattsgrind
Å vokse som menneske er en livslang prosess med muligheter og utfordringer. Det finnes ingen mal for hva som er rett eller feil, bra eller dårlig. Det handler mer om å våge å se på hva du vil med deg selv, med din jobb, med ditt liv og de mennesker du har omkring deg. Som terapeut har jeg fokus på din egen medvirkning, og i det terapeutiske rommet har vi tid til å møte hverandre i respekt og med åpenhet.

Individualterapi er en konsentrert, fokusert fordypelse i dine muligheter og dine begrensninger. Å erkjenne og se seg selv der en faktisk er i livet, eller å gjenoppleve tidligere hendelser kan være smertefullt og vondt, men det kan også være berikende, meningsfullt og inspirerende.

Jeg arbeider med å hjelpe deg til å bli mer bevisst hvem du er, hvordan du tenker, føler og reagerer. Oppmerksomhet og bevisstgjøring skapes gjennom samtale, ved å trekke inn kroppens opplevelser og kunnskap eller gjennom ulike kreative utrykk.

Målet er å hjelpe deg til bedre å kunne takle kompleksiteten i livet, bidra til større trygghet i deg selv slik at du står friere til å gjøre dine valg. Når du ser at du har flere valgmuligheter i livet befrir du deg fra unødig lidelse og du kan oppleve mer nærvær, større glede og øke din livskvalitet.