Jon Olav Helle - Fløtere

Jeg tilbyr ikke parterapi fra 01.01.2017.

 

I begynnelsen er vi forelsket. Vi forelsker oss i sider hos den andre som er underutviklet hos oss selv. Så når vi er sammen opplever vi helhet og lykke og vil bare være sammen. Men etter hvert som man blir bedre kjent i hverandre hender det at virkeligheten er en annen og de gode sidene kan bli irriterende.

I begynnelsen når vi er forelsket, der jeg og du blir vi, godtar og forstår vi alt. Men etter hvert dukker egne følelser, tanker og behov opp. Og det er når behovet for avstand dukker opp at problemene starter. Og de er forskjellige fra din partners. Måten disse formidles, enten i ord eller handling, gjør at vi kjører oss fast i den sammen blindveien gang på gang.

Parterapi består av 90 minutter - der dere som par jobber og snakker sammen. Det dreier seg hovedsaklig om hvordan dere kommuniserer, eller ikke kommuniserer. Terapeuten er aktiv, men dere bestemmer innholdet. En vel verdt investering uansett om dere skal fortsette livet sammen eller ikke. En fin måte å unngå å havne i samme blindsporet, også i andre forhold. Sammen kan dere utvikle andre veivalg.

   

Dette skjer i parterapi

Når dere kommer til deres første time hos meg starter vi med en kort gjennomgang av deres historie så langt. Det er viktig for meg å avklare at både du og partneren har kommet frivillig og at dere ønsker det selv. Det er ikke uvanlig om en eller begge også kan kjenne på motstand. Avgjørende for at dere skal få noe ut av parterapi er at dere stoler på meg som terapeut og har lyst til å jobbe med meg. Dere står fritt til å avklare de spørsmål dere ønsker angående meg og min praksis. Etter hvert vil jeg dreie oppmerksomheten mot hvorfor dere søker parterapi og hva du/dere ønsker å oppnå. Hva opplever du/dere som problemet og hvorfor søker du/dere hjelp akkurat nå. Jeg trenger også litt informasjon om barn, nettverk og jobbsituasjon for å kunne danne meg et helhetlig bilde av deres situasjon. Jeg har ofte spørsmål innledningsvis, jeg lytter og prøver å forstå det som blir sagt uten å ta stilling, dømme eller mene noe om det.

Vanlige spørsmål jeg stiller er: Hva er det du savner, hva er det dere som par savner og hvordan er det dere ødelegger for dere selv? Jeg vil legge merke til både problemstillingene dere formidler og måten dere diskuterer og formidler dette på. Begge deler er viktig for meg som terapeut.


Jeg vil også spørre hva dere er gode til og hva som fungerer i parforholdet. Hva var det som gjorde at du ble glad i partneren din og hva har skjedd med det? Parterapi hos meg er derfor ikke bare et dykk i problemer, men også bevisstgjøring på de faktorer som gjør at dere er glade i hverandre og logikken i at dere tross alt velger hverandre i dag.

Jeg er opptatt av at det skal være trygt for deg/dere å komme til meg og hvordan det er å være i terapirommet mitt. Jeg vil ikke presse noen og har respekt for den enkeltes integritet. De aller fleste par trenger en eller annen form for kommunikasjonstrening. Å trene på å lytte og gi klare tilbakemeldinger er viktig. Mennesker som har levd lenge sammen tror at de oppfatter partneren sin riktig, noe som ikke alltid stemmer.

Mange par utrykker ønsker om å komme tilbake til en tilstand og et samspillmønster de hadde før som de forbinder med lykke. "Den gangen" det var godt, spennende og tiltrekkende å være i forholdet. Denne ”illusjonen” jobber jeg med å bryte! Den tiden kommer ikke igjen. Parets oppgave er å skape ett nytt samspillmønster med ny mening og dynamikk ut fra den livssituasjonen dere befinner dere i dag. For mange er det vondt å gi opp denne drømmen/forbildet, men erfaring viser at det frigjør krefter og skaper grobunn for endring og en reell tilpassning til den situasjonen dere befinner dere i dag.

Jeg har taushetsplikt og jeg er lojal overfor dere som par. Jeg er opptatt av ”her og nå” og den livssituasjonen dere befinner dere i akkurat nå. Jeg er opptatt av at den enkelte av dere må ha det ok med seg selv for å kunne ha det godt i parforholdet. Jeg er opptatt av kommunikasjon og konflikthåndtering. Jeg er opptatt av å avmystifisere drømmen om det perfekte forholdet.

Har dere lyst til å jobbe med meg? Dere er velkommen til å ta kontakt!