Jeg tilbyr deg en trening i å være tilstede i eget liv og samtale med gestaltterapi som er en retning innen psykoterapi. Gestalt fokuserer mye på her og nå. 

For eksempel: Vi begynner en samtale og jeg legger merke til at du f.eks. spenner kroppen eller holder pusten eller at jeg gjør det. Dette bruker jeg som ledetråd for oppmerksomheten. Da kan vi sammen utforske hva som foregår.


Ofte er det noe lignende som foregår i deg når du er sammen med mennesker du har det vanskelig med. Nå vil du gjenkjenne situasjonen og du får en annen valgmulighet enn den du vanligvis bruker.


Vi kan utforske ved å gjøre små eksperimenter: En bevegelse, en setning, beskrive noe eller bare bruke stemmen, enkle ting som kan gi deg en ny mening og en annen opplevelse.

Jeg vil møte deg med den jeg er, med respekt for den du er. Sammen kan vi utforske hva som skjer i vårt møte og utforske dine erfaringer med dine omgivelser. I terapien bruker jeg bl.a. mye tegning, plastelina, baller, puter, bevegelser og rollespill. Hensikten med dette er at du kan få nye erfaringer som kan øke dine valgmuligheter.

"Endring skjer når du blir den du er, ikke når du prøver å bli noe du ikke er"
Beisser A. (1970). The Paradoxical Theory of Change.