Jon Olav Helle - Stier i lys

Første skritt er ofte det vanskeligste med samtaleterapi.

Det kan ofte være en lang og strevsom prosess før man til slutt henvender seg til en psykolog/psykiater eller psykoterapeut. Det er ingen problemer som er for ubetydelige eller for små for å oppsøke meg. Det er viktig å presisere at ingen vet hvor små eller store dine subjektive problemer oppleves for deg.

Hvem sier til oss hva vi bør og ikke bør gjøre? Gestaltterapeuter opplever ofte at den enkelte stiller urimelige strenge krav til seg selv. Vi er redde for å mislykkes, redde for ikke å tilfredsstille andres forventninger til oss, redde for ikke å få til det andre ser ut til å ta på strak arm.

Det kan være å gjøre det godt på skolen, å mislykkes i rollen som sjef, i rollen som mann eller kone, som kollega eller som foreldre.

Hva skjer med meg om jeg mislykkes? Hvem er jeg da?

Det jeg har stor tro på og respekt for, er din opplevelse om hva som er riktig for deg. Og jeg tror på at du innerst inne har denne kompetansen selv. Jeg bruker gestaltterapeutiske teorier til å finne frem til denne informasjonen, som kan oppleves som godt gjemt.