!

 

 

Kort om Hønefoss
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Hønefoss er en by på Østlandet og ligger i Ringerike kommune i Buskerud fylke. Fram til 1964 var byen også egen kommune.

Hønefoss er en innlandsby og et sentralt knutepunkt på Østlandet. Herfra går blant annet jernbane til Bergen, Drammen og Oslo, og til Gjøvik via Roa. Gjennom Hønefoss gikk dessuten stamveien (E16) fra Sandvika til Vestlandet via Valdres, samt riksvei 7 til Vestlandet via Hallingdal og riksvei 35 til Hokksund og Hadeland. Disse veiene går imidlertid nå i hovedsak utenom selve byen, bortsett fra Rv35 som fortsatt passerer gjennom.

Hønefossen ligger midt i sentrum av Hønefoss på Ringerike og er et praktfullt skue når elva Begna flommer om våren. Like inntil fossen ligger Nordre park som en «grønn oase» i sommer månedene, fra hvor mange velger å ta sine fotografier når fossen bruser.

Hønefossen er i dag regulert og har to kraftverk, Hønefoss kraftstasjon I (også kalt Hønefoss gamle kraftstasjon) og Hønefoss kraftstasjon II[1]. Sistnevnte sto ferdig i 1978 og har en installert effekt på 23 MW og en årsproduksjon på ca. 134 GWh. Fossen har en brutto fallhøyde på ca. 22 meter.

Hønefossen har minstevannføring i turistsesongen (1. juni-31. august). Størst vannføring har den mellom kl. 10:00 og 22:00 på lørdager i juni måned (40 m³/sek.).

Under storflommen i juli 2007 gikk det cirka 250 m³ vann i sekundet i Ådalselva, hvorav kraftstasjonene maksimalt kunne ta unna 160 m³. Vannføringen i fossen kan åledes ha vært omkring 90-100 m³ i sekundet. De frådende vannmassene gjorde fossen til et fantastisk skue, og det blir lett å forstå hvorfor så mange av bruene over fossen ble tatt av flom før den ble regulert.