Miriam K. Rasch

Jeg er høyskoleutdannet innen økonomi, administrasjon og ledelse med tilsammen 4 år på høyskole.

Fra 1994 til 2006 jobbet jeg i skatteetaten. I skatteetaten har jeg erfaring fra det meste innen denne bransjen. De siste årene jobbet jeg som mellomleder som kontorsjef/kontrollsjef med både faglig ansvar og personalansvar.

Fra 2006 til 2009 jobbet jeg som regnskapsfører og økonomisk rådgiver i et autorisert regnskapsførerfirma.

I 2005 startet jeg mitt eget firma der jeg holdt motivasjonskurs, livsveiledning og rådgivning av personlig og økonomisk art.

NGF-logo

I 2009 ble jeg ferdig utdannet gestalt-/psykoterapeut MNGF. Dette er et 4 årig høyskolestudium ved Norsk Gestaltinstitutt AS Høyskole (NGI). Jeg startet gestaltpraksisen allerede i 2007 etter godkjenning og veiledning fra NGI.

I 2009 begynte jeg som leder ved Krisesenteret i Hønefoss. Gestaltpraksisen har jeg ved siden av denne jobben.

I 2015 ble jeg ferdig med en 2-årig etterutdanning for gestaltterapeuter ved Norsk Gestaltinstitutt AS Høyskole.